Just nu söker vi nya medarbetare - klicka här för att gå till ansökan
Upphandling

Tjänster inom upphandling

Centio har gedigen erfarenhet av offentlig upphandling och bistår er med upphandlingar inom områdena varor, tjänster, IT och entreprenad.

Ni väljer själva om ni vill ha hjälp av upphandlingskonsult i er organisation under en längre period där vi kan arbeta på plats i er organisation eller om ni vill ha specialiststöd vid enskilda upphandlingar.

Våra upphandlingskonsulter har gedigen kunskap inom LOU, LUF, LUFS och LOV och tar helhetsansvar för era upphandlingar. Vi projektleder era upphandlingar från start till slut.

Entreprenadupphandlare

Våra entreprenadupphandlare är experter inom ABK, AB, ABT och AMA AF och har lång vana av att upphandla entreprenader så som fastigheter, vägar, järnväg och VA-anläggningar. Vi besitter även goda kunskaper inom byggprojektledning och vet av erfarenhet hur upphandlingens genomförande påverkar entreprenaden.

Till oss kan ni med trygg hand lämna över komplexa entreprenadupphandlingar som resulterar i affärsmässiga avtal med entreprenörer.

IT-upphandlare

IT-upphandling kan vara komplext. Genom att projektleda upphandlingen från start till slut hjälper våra IT-upphandlare er organisation att definiera ert behov och upphandla lämplig leverantör.

Exempel på genomförda upphandlingar inom IT är teletjänster, datacenter, datorer, systemupphandling mm.

Juridiska tjänster

Vi bistår er med kunskap inom upphandlingsjuridik och entreprenadjuridik.

Våra juridiska tjänster kan t.ex. erbjudas till myndigheter som behöver hjälp att handlägga överprövningsärenden eller leverantörer som behöver hjälp att granska myndighetens beslut för att eventuellt överpröva upphandlingen.