Just nu söker vi nya medarbetare - klicka här för att gå till ansökan
bygg-anlaggning-hero

Tjänster inom bygg & anläggning

På Centio erbjuder vi konsulter inom byggprojektledning och projektstöd med kunskap och erfarenhet att driva de mest komplexa projekten. Våra konsulter har mångårig erfarenhet av att leda miljardprojekt inom byggnad och infrastruktur.

Byggprojektledare

Byggprojektledaren arbetar självständigt med att planera och genomföra projekt, från förstudier till färdig produktion. Konsulten ansvarar för projektets resultat och budget samt rapporterar löpande detta till beställaren. Uppdraget innefattar mycket samverkan mellan beställarens externa konsulter, verksamheter och myndigheter. Rollen kräver gedigen erfarenhet av att styra andras arbeten.

Byggledare

Byggledarens uppgift är att samordna och se till att kontakten mellan entreprenör, beställare och myndigheter fungerar. Byggledaren följer upp och bevakar tidsplaner, kostnader och ser till att gällande miljö- och kvalitetsmål uppnås.

Projekteringsledare

Projekteringsledning handlar om ledarskap – att leda, styra och samordna samtliga aktörers arbete under projekteringsfasen – och att värna om ett kreativt och positivt samarbetsklimat.

Övrigt projektstöd

Till bygg- & anläggningsprojekt erbjuder vi även projektledningsstöd, KMA-samordnare, besiktningsmän och kontrollansvarig.