Just nu söker vi nya medarbetare - klicka här för att gå till ansökan

Konsulter inom samhällsbyggnad

En enkel samarbetspartner som anpassar leveransen utifrån vad situationen kräver.

Vi är med er hela vägen och tillsammans bidrar vi till smarta och hållbara lösningar som utvecklar framtidens samhällen.

Kontakta oss

Hållbarhet och samhällsansvar

Vår ambition är att vara våra kunders mest relevanta samarbetspartner och att tillsammans med dem lösa samhällsutmaningar. Hållbarhet är kärnan i vårt arbete. Oavsett om projektet omfattar att utveckla industrier, byggnader eller infrastruktur så hjälper vi våra kunder att ta sig an dessa utmaningar på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt.

Några av våra referenser

Våra tjänster

Vi erbjuder kvalitativa tjänster inom samhällsbyggnad på dina villkor. Med Centio som samarbetspartner får du trygghet, transparens och effektivitet i projekten.
bygg-anlaggning-hero
Vi erbjuder

Tjänster inom bygg & anläggning

Vi finns med er i byggnadsprojektens samtliga skeden, från planering till genomförande. Med vår hjälp kan ni förhindra resursbrist. Vi ser till att projektet har rätt kompetens på rätt plats, i rätt tid.
Läs mer
Vi erbjuder

Tjänster inom upphandling

Felaktigt genomförd upphandling riskerar försenade leveranser och dyra avtal. Vi hjälper er att genomföra effektiva och affärsmässiga upphandlingar utan onödiga risker.

Läs mer
Upphandling

Våra värdegrunder

Frihet under ansvar

Centio är en decentraliserad organisation med liten styrning och kontroll. Vi litar på våra medarbetare och vill att ansvar så långt som möjligt tas av individen. Därför ges individen stor frihet att själv bestämma över fördelningen mellan arbete, utveckling och fritid. Vår uppgift är att stötta våra medarbetare till att uppnå en livssituations som passar just dem bäst.

Flexibel

I många projekt förändras snabbt förutsättningarna och man ställs inför nya utmaningar. Centio är en flexibel samarbetspartner som alltid anpassar leveransen utifrån hur situationen ser ut. Det gör oss till en enkel samarbetspartner.

Transparens och ärlighet

För oss är det en självklarhet att alltid vara transparant och ärlig gentemot kunder, medarbetare och vänner. Vår erfarenhet är att dessa kärnvärden bidrar till ett mer öppet klimat där vi tillsammans hittar smarta lösningar på problem, något som i slutändan gynnar alla partners.
Läs mer om oss

Spontan-
ansökan